[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : รายงานผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา


| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 761 |
ผู้เขียน : น.ส.ปัทมาวดี ขำน้อย
หน่วยงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
077-315009-10 โทรสาร 077-315421