[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิเชษฐ์ ชนะแก้ว
ชื่อเล่น :
เชษฐ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา
หน้าที่ :
ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ :
109/1 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :
0888271821
Email :
wichet@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก :
กรรมการเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
077-315009-10 โทรสาร 077-315421