[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายจักรรินทร์ อภิสมัย
ชื่อเล่น :
ตำแหน่ง :
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
หน้าที่ :
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่อยู่ :
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
Telephone :
077-315-06
Email :
s_sook@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก :
CEO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
077-315009-10 โทรสาร 077-315421